SKUMBETONG

MER ÄN BARA BETONG 

TID

Skumbetongen pumpas direkt i form med upp till 20m3/h och klarar ca 40m vertikalt och 200m i horisontell riktning. Golvvärme och topplager kan appliceras redan efter 24 timmar. Skumbetongens egenskaper innehåller flera traditionella moment i ett och samma material, vilket innebär tidsbesparingar för beställaren då flera moment kan slopas samt binder inte upp egen arbetskraft på detta.

EKONOMI

Eftersom beställaren kan hoppa över onödiga moment och inte binda upp personal och i stället kan lägga arbetskraft på annat håll sparar beställaren både materialinköp och arbetstid (Tid är pengar).

MILJÖ

Skumbetongen produceras på plats i en kontinuerlig process och pumpas till form. Detta innebär ett stort antal minskade transporter jämfört med andra alternativ. Genom användandet av skumbetong tar beställaren ett aktivt beslut att minska användandet av plastbaserade material på våra arbetsplatser.

pawel-czerwinski-72K-m8jTotA-unsplash

VARFÖR SKUMBETONG?

– God värmeisoleringsförmåga vid låg densitet samt omsluter installationer tätt och är skarvfri för minimalt värmeläckage.

– God tryckhållfasthet även vid lägsta densitet (400kg/m3), från 1mpa (ca 100ton/m2)

– Högsta brandklass A1 (innehåller inget organiskt eller brandfarligt material), skumbetongen kan inte brinna och spränger inte likt vanlig betong.

– Goda ljuddämpande egenskaper både från stegljud och buller

– Skumbetong är miljövänlig och innehåller ingen polystyren eller andra kemikalier, skumbetongen produceras och pumpas på plats vilket minimerar transporter jämfört med traditionella tillvägagångssätt

– Tidsbesparande för beställaren då moment kan plockas bort vilket frigör personal till andra arbetsuppgifter

se fler användningsområden

ETt mångsidigt material

Skumbetong blandas  till önskad densitet, helt utefter varje kunds behov. Högre densitet har t.ex. högre mekanisk motståndskraft, lägre densitet ger lägre vikt och bättre värmeisoleringsförmåga.